enfa
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
کارخانه
021-66405859شنبه تا چهارشنبه 8 تا 17تهران، خ ولیعصر، خ بزرگمهر، پ 36 جدید
013-31882502شنبه تا پنجشنبه 8 تا 17شهر صنعتی رشت، صنعت یکم، خ هشتم
enfa
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
کارخانه
021-66405859شنبه تا چهارشنبه 8 تا 17تهران، خ ولیعصر، خ بزرگمهر، پ 36 جدید
013-31882502شنبه تا پنجشنبه 8 تا 17شهر صنعتی رشت، صنعت یکم، خ هشتم
رتبه اول
احتراق صنعتی
شرکت دانش‌بنیان
کالا خدمت
دارای گواهی‌نامه
IMS
احراز اصالت

OHSAS18001-2007

شرکت تولیدی و مهندسی شعله‌صنعت دارای گواهی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و گواهی مدیریت زیست محیطی OHSAS18001:2007 میباشد.

شرکت تولیدی و مهندسی شعله‌صنعت دارای گواهی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و گواهی مدیریت زیست محیطی OHSAS18001:2007 میباشد.

پاسخ دادن